SAT Chemistry Test Prep Courses: SAT Chemistry Subject Test Courses

sat chemistry subject test prep courses in istanbulAre you ready to show the college what you are doing? SAT Chemistry Course is given by our expert training staff. Our students’ SAT Chemistry Course performance has always been 770 and above. SAT Chemistry Subject Test evaluates the basic concepts of chemistry and evaluates these principles to solve certain problems. If you want to study science or engineering at the university, you can show your interests and help you show your strengths by taking SAT Chemistry Subject Test. This exam is offered in October, November, December, January, May and June. Calculator is not allowed to use. Problem solving requires simple numerical calculations. Measurements are expressed in the metric system. A periodic table is given in the test.

SAT Chemistry Exam examines the following topics:

SkillsApproximate % of Test
Fundamental concepts and knowledge20%
Application of knowledge45%
Synthesis of knowledge35%

SAT Chemistry Exam covers the following subjects:

ContentApproximate % of Test
Structure of matter

 • Atomic Structure, including experimental evidence of atomic structure, quantum numbers and energy levels (orbitals), electron configurations, periodic trends
 • Molecular Structure, including Lewis structures, three-dimensional molecular shapes, polarity
 • Bonding, including ionic, covalent, and metallic bonds, relationships of bonding to properties and structures; intermolecular forces such as hydrogen bonding, dipole-dipole forces, dispersion (London) forces
25%
States of matter

 • Gases, including the kinetic molecular theory, gas law relationships, molar volumes, density, and stoichiometry
 • Liquids and Solids, including intermolecular forces in liquids and solids, types of solids, phase changes, and phase diagrams
 • Solutions, including molarity and percent by mass concentrations, solution preparation and stoichiometry, factors affecting solubility of solids, liquids, and gases, qualitative aspects of colligative properties
16%
Reaction types

 • Acids and Bases, including Brønsted-Lowry theory, strong and weak acids and bases, pH, titrations, indicators
 • Oxidation-Reduction, including recognition of oxidation-reduction reactions, combustion, oxidation numbers, use of activity series
 • Precipitation, including basic solubility rules
14%
Stoichiometry

 • Mole Concept, including molar mass, Avogadro’s number, empirical and molecular formulas
 • Chemical Equations, including the balancing of equations, stoichiometric calculations, percent yield, and limiting reactants
14%
Equilibrium and reaction rates

 • Equilibrium Systems, including factors affecting position of equilibrium (LeChâtelier’s principle) in gaseous and aqueous systems, equilibrium constants, and equilibrium expressions
 • Rates of Reactions, including factors affecting reaction rates, potential energy diagrams, activation energies
5%
Thermochemistry

 • Including conservation of energy, calorimetry and specific heats, enthalpy (heat) changes associated with phase changes and chemical reactions, heating and cooling curves, entropy
6%
Descriptive chemistry

 • Including common elements, nomenclature of ions and compounds, periodic trends in chemical and physical properties of the elements, reactivity of elements and prediction of products of chemical reactions, examples of simple organic compounds and compounds of environmental concern
12%
Laboratory

 • Including knowledge of laboratory equipment, measurements, procedures, observations, safety, calculations, data analysis, interpretation of graphical data, drawing conclusions from observations and data
8%

The following are suggested for SAT Chemistry Exam:

 • One-year preparatory course in chemistry.
 • One year course in algebra.
 • Laboratory experience.

Our SAT Chemistry Course Differences

With our SAT Chemistry Course support, we aim to get the highest score from SAT Chemistry department. All of our materials and trainers are certified and our trainers have many years of experience in overseas exams. Students who want to take SAT Chemistry Course from outside of Istanbul are assisted by online skype course. You can visit our contact page for more information.

0 responses on "SAT Chemistry Test Prep Courses: SAT Chemistry Subject Test Courses"

  Leave a Message

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  SAT KURSU ISTANBUL HOŞGELDİNİZ

  Deneyimli ve kaliteli SAT öğretmenlerimiz ile hedeflenen başarıya ulaşmak için verimli ve etkili SAT Kursu hizmeti sunmaktayız. Kendi Branşında uzmanlaşmış öğretmen kadromuz, derslerin yanı sıra SAT Sınavı ve SAT Kursu için çok önemli bir nokta olan sınav stratejileri ve etkili zaman kullanımı gibi konularda da öğrencilerimize danışmanlık hizmeti vermektedir. Sınavlara katılmada herhangi bir sınırlama yoktur. SAT sınavları sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir.

  sat kursu sat courses in istanbul

  SAT KURSU ISTANBUL

  yeni sat sınavı, new sat, new sat questions, new sat format, sat math, sat matematik, sat physics, sat sınavı, sat kursu, sat başvuru, sat books, sat college board, sat courses in istanbul, sat chemistry subject test, sat dates, sat dersleri, sat deneme, sat exam, sat exam pdf, sat exam dates, sat exam turkey, sat hesaplama, sat hazırlık, sat ingilizce, sat matematik soruları, sat math topics, sat math 2, sat nasıl bir sınav, sat or act, sat practice test. Haftalık uyguladığımız SAT denemeleri ile öğrencilerin başarı durumlarını her daim mercek altında tutarak gerekli önlemleri ve takviyeleri sağlıyoruz. SAT testinin her bir bölümü minimum 200 ve maksimum 800 puan ölçeğindedir. Buna ilave olarak SAT sınavıyla Türkiye üniversitelerine de girebilirsiniz. Her üniversite kendi sitesinde SAT taleplerini bildirmiştir.

  SAT KURSU

  sat preparation, sat questions, sat questions math, sat registration, sat results, sat reading, sat reasoning, sat reading tips, sat registration dates, sat soruları, sat subject test, sat sınav tarihleri, sat scores, sat suresi, sat test, sat turkey, sat testi, sat university, sat writing, sat writing topics, sat words and definitions, sat writing tips, sat writing practice, sat 2, sat 2 nedir, sat 2 sınavı, sat puan, sat puan hesaplama, sat puanlama. The College Board” tarafından düzenlenen SAT (Scholastic Aptitude Test) Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yedi defa, Amerika dışındaki ülkelerde ise yılda altı defa olmak üzere uygulanır. Sınavlar genellikle 2 ayda bir uygulanmakta olup sınavlara başvurular ve kayıt, ilgili ülkelerdeki başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden yapılır.